Ứng tuyển

vào vị trí công việc này

Nhập một tên điện tử nào đó của bạn YourName.Ename.vn phù hợp với công việc này. Ví dụ: YourName.UAH.engineer.vn (hãy kiểm tra lại website của bạn đang ở chế độ công khai, có để số điện thoại hoặc email liên hệ trên trang chủ và hãy đăng các bài viết thể hiện năng lực của bản thân lên website trước khi ứng tuyển)

Tất cả những nhà tuyển dụng đăng ký tuyển vị trí này đều có thể xem được video ứng tuyển này của bạn và sẽ chủ động liên hệ với bạn nếu website của bạn thể hiện những gì nhà tuyển dụng cần. Nếu bạn không được nhà tuyển dụng nào liên lạc tức là bạn cần phải có thêm nhiều bằng cấp tại Degree.vn hoặc cần có thêm các giải thưởng, các ấn phẩm, có thêm người viết lưu bút, hoặc bạn có thể quay một video tự giới thiệu khác và gửi cho chúng tôi để thay thế video hiện tại.

Nếu bạn đã tìm thấy việc làm như ý và không muốn bị nhà tuyển dụng làm phiền thì hãy Email cho chúng tôi để rút bạn ra khỏi danh sách này. Tuy nhiên sau đó bạn muốn quay lại danh sách này thì phải mất phí từ đầu.

Bạn sẽ bị trừ 2 zọt cho dịch vụ này

Email của ứng viên sẽ được thêm vào group c.11.ejob.vn@thuczac.com (C là candidate) email này sẽ được share cho xem tất cả những video trong thư mục "For c.11.ejob.vn" - C.11.ejob.vn sẽ mở google docs danh sách nhà tuyển dụng brand.vn.sponsor.vn và video phỏng vấn theo tỉnh thành.