[Tên công việc]

Mô tả ngắn gọn về công việc

Công việc này chỉ dành riêng cho các thành viên của phong trào Thức Giấc

Nhà tuyển dụng hãy đăng ký để xem các video tự giới thiệu của ứng viên tại R.11.ejob.vn

Ứng viên hãy đăng ký để xem các video giới thiệu về công việc của nhà tuyển dụng tại C.11.ejob.vn

Hãy đăng nhập bằng tài khoản Gmail khi đăng ký của bạn để xem được các thư mục Google Drive trên

Mô tả vị trí thứ nhất (dành cho hệ chính quy)

Đây là dạng công việc đòi hỏi sự thực thi chuyên nghiệp dành cho hệ chính quy

Mô tả chung về công việc này

Đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức

AutoCad.Degree.vn (8/10) - Sử dụng phần mềm AutoCad

Corel.Degree.vn (2/10)

English-Speaking.Degree.vn (7/10)

Ưu tiên ứng viên có các giải thưởng sau

Engineer.Prize.vn - Giải thưởng của cộng đồng Engineer.vn

Phúc lợi


Mô tả vị trí thứ nhì (dành cho hệ đặc nhiệm)

Đây là một nhiệm vụ đặc biệt dành cho hệ đặc nhiệm tại DacNhiem.com

Mô tả chung về công việc này

Đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức

AutoCad.Degree.vn (8/10) - Sử dụng phần mềm AutoCad

Corel.Degree.vn (2/10)

English-Speaking.Degree.vn (7/10)

Ưu tiên ứng viên có các giải thưởng sau

Engineer.Prize.vn - Giải thưởng của cộng đồng Engineer.vn

Phúc lợi


Các bài chia sẻ của người trong ngành

Name.bidanh.com/chiase-1 - Bài chia sẻ của Full Name về công việc này

Tài liệu phục vụ cho công việc này

11.obook.vn - Tiêu đề tài liệu

Các công cụ phục vụ cho công việc này

Domain.vn - Tên phần mềm

Các cố vấn và chuyên gia trong công việc này

Name1.Adviser.vn - Tên chuyên gia

Các Head Hunter trong công việc này

Name1.Recruiters.vn - Tên chuyên gia